Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Odobren Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH

Odobren Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH
Na sjednici Zastupničkog doma PFBiH, održanoj 26. januara 2021. godine odobren je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH.

Udruženje poslodavaca FBiH podržava donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine, jer je navedenim prijedlogom zakona učinjeno znatno poboljšanje i pomak u smislu pojednostavljenja procedura registracije poslovnih subjekata.

Zakon ima za cilj pojednostavljenje procedure registracije poslovnih subjekata, samim time pojeftinjenje procedure, a kroz uspostavu jedinstvenog informacionog sistema registracije poslovnih subjekata, tzv. JIB, odnosno sistema elektronske registracije poslovnih subjekata.

Predlagač je u nacrtu prihvatio veliki dio prijedloga UP FBiH, a jedan od njih je i da se zahtjev za registraciju može podnijeti i elektronski putem. Uvođenje elektronske registracije poslovnih subjekata podrazumijeva povezivanje svih nadležnih registracionih sudova u složeni informacioni sistem Federaciji BiH sa Poreznom upravom FBiH, Upravom za indirektno oporezivanje, Zavodom za statistiku, općinama i eventualno drugim institucijama koje budu u procesu uspostave sistema označene kao relevantne u samom procesu. Izmjene se odnose na uspostavu elektronskog sistema registracije, te taj član propisuje uvođenje internet stranice sudskog registra, takozvanu elektronsku oglasnu tablu na kojoj će se objavljivati sve odluke suda vezane za poslovne subjekte i način pristupanja internet stranici. Internet stranica sudskog registra je dio sistema registra putem koje je omogućeno pretraživanje i uvid u javne podatke iz glavne knjige kao i javno objavljene podatke o sadržaju provedenih upisa u registar, odnosno javno objavljene odluke za koje je zakonom ili odlukama registarskog suda određeno da će se objaviti na način na koji se objavljuju upisi u sudski registar.

Također, prihvaćen je zahtjev da se dokumentacija ne mora prilagati uz zahtjev ukoliko su organi u postupku uvezani i da mogu imati uvid u drugi organ. Odnosno, član 10. stav 8 propisuje da podatke iz isprave neophodne za registraciju poslovnog subjekta, podnosilac prijave nije u obavezi dostaviti u slučaju kada je za potrebe dokazivanja ispunjenosti uslova za registraciju, nadležni registarski sud u mogućnosti koristiti podatke iz registara drugih organa, kao i podatke koji proizlaze iz kvalifikovanog elektronskog certifikata odnosno korisničkog naloga podnosioca prijave, čime se postupak registracije značajno pojednostavljuje, te dolazi i do smanjenja troškova registracije. Naime, podaci koji su dostupni kroz jedinstveni informacioni sistem ili putem nekog drugog sistema neće se tražiti od podnosioca prijave za registraciju.