Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Odnos poreznog poticaja za novouposlene i subvencija po Zakonu o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica

Odnos poreznog poticaja za novouposlene i subvencija po Zakonu o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica
S obzirom da je Udruženje poslodavaca FBiH zaprimilo više upita u vezi poreznog poticaja za novouposlene i subvencija po Zakonu o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica, te refundiranja neto plaća po istom zakonu, ova organizacija zatražila je mišljenje od nadležnih institucija.

Naime, u Pravilniku o primjeni Zakona o porezu na dobit (član 93.) definisano je da se porezni poticaj iz člana 37. Zakona o porezu na dobit ne primjenjuje na novouposlene radnike za koje porezni obaveznik koristi  povlastice ili subvencije po osnovu drugih. Prema mišljenju Ministarstva finansija FBiH porezna olakšica kod novog zapošljavanja iz člana 37. Zakona o porezu na dobit se može koristiti neovisno od odredbi Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica koji je subvencionirao obavezne doprinose za već postojeće uposlene, a nije poticao novo zapošljavanje, i ove subvencije ne predstavljaju ograničenje iz odredbi člana 93. stav 8. Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dobit koja se odnosi na subvencije ili povlastice na novo zapošljavanje.

Ovo mišljenje je Ministarstvo finansija FBIH dostavilo i Poreznoj upravi FBiH.