Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Odluke o mjerama neposredne kontrole cijena se odnosi na redovne cijene, bez akcijskog popusta

Odluke o mjerama neposredne kontrole cijena se odnosi na redovne cijene, bez akcijskog popusta
Udruženje poslodavaca FBiH je Ministarstvu trgovine FBiH i Koordinacisjom odboru za stabilizaciju privrede i saniranje posljedica pandemije koronavirisu krajem marta uputilo inicijativu za izmjenu Odluke o mjerama neposredne kontrole cijena od 16.03.2020 godine, u kojoj se, između ostalog, tražilo i definiranje pitanja akcija, rasprodaja i promotivnih cijeni naznačenih na dan 05.03.2020., odnosno, cijna artikala koji su na pomenuti dan imali nižu cijenu od redovne.

Federalno ministarstvo trgovine je Udruženju poslodavaca dostavilo mišljenje/uputu u vezi sa postupanjem i primjenom predmetne odluke u kojoj je istaknuto da se Odluka o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena odnosi na rednovne cijene, odnosno na cijene tih artikala na dan 05.03.2020. godine bez akcijskog popusta, promotivnih cijena ili rasprodaje.