Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Odgovor Ministarstva finansija o zahtjevu za subvencioniranje doprinosa

Odgovor Ministarstva finansija o zahtjevu za subvencioniranje doprinosa
Udruženje poslodavaca FBiH je početkom juna uputilo dopis Ministarstvu finansija FBiH u kojem se tražilo da Ministarstvo izda uputu Poreznoj upravi FBiH da se prilikom utvrđivanja ispunjenosti uslova za subvencioniranje doprinosa, iz ukupno evidentiranog prometa putem fiskalnih sistema, izuzima promet po osnovu prodaje sopstvene (pokretne i nepokretne) imovine, budući da se u tom slučaju ne radi o prometu od obavljanja registrovane privredne djelatnosti.

Naime, Udruženju poslodavaca FBiH se obratio veći broj članica zbog problema utvrđivanja pada prometa od 20 posto radi ostvarivanja prava na subvencioniranje doprinosa. Da bi održale likvidnost, sačuvale radna mjesta i isplatile plaću radnicima, poreze i doprinose veći broj kompanija je prodao ili želi da proda svoju imovinu. Zbog toga je kod pojedinih poslovnih subjekata iskrivljena slika o stvarnom padu prometa i oni ne mogu da iskažu uvjetovani pad prometa od 20 posto.

Ministarstvo finansija FBiH odgovorilo je Udruženju da ukoliko je podnosilac zahtjeva za subvencioniranje, evidentirao promet na fiskalnom uređaju za koji smatra da nije trebao sukladno odredbama Zakona o fiskalnim sistemima (Službene novine FBiH 81/09), Porezna uprava je dužna riješiti ovo prethodno pitanje, prije odlučivanju o zahtjevu za subvencioniranje.

Dopis Ministarstva možete pročitati OVDJE.