Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Objavljena Odluka o dopunama Odluke o propisivanju dodatnih uslova za ulazak stranaca u BiH

Objavljena Odluka o dopunama Odluke o propisivanju dodatnih uslova za ulazak stranaca u BiH
Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti BiH je donijelo Odluku o dopunama Odluke o propisivanju dodatnih uvjeta za ulazak stranaca u Bosnu i Hercegovinu, čime se poslovnim ljudima omogućava ulazak u BiH. Odlukom se omogućavaju ulazak i boravak strancu koji u Bosnu i Hercegovinu ulazi zbog poslovnih obveza, pod uvjetom da posjeduje pozivno pismo pravne osobe iz Bosne i Hercegovine koja ga angažira u BiH i potvrdu o negativnom testu na virus SARS-CoV-2 ovlaštenog laboratorija, ne stariju od 48 sati od trenutka ulaska.

Odluka je donijeta na inicijativu Udruženja poslodavaca FBiH, a u cilju omogućavanja normalnog funkcioniranja kompanija i nastavka proizvodnih aktivnost, obnavljanje postojećih ugovora sa inostranim kompanijama, obezbjeđivanje novih ugovora i poslova za kompanije, opstanak kompanija na inostranom tržištu rada, kao i obezbjeđivanje repromaterijala koji je neophodan za rad.

Odluka o dopunama Odluke o propisivanju dodatnih uslova za ulazak stranaca u Bosnu i Hercegovinu objavljena je u Službenom glasniku BiH broj 29/20 od 23. maja 2020. godine i možete je preuzeti OVDJE.