Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Objavljen Zakon o računovodstvu i reviziju u Federaciji Bosne i Hercegovine

Objavljen Zakon o računovodstvu i reviziju u Federaciji Bosne i Hercegovine
Zakon o računovodstvu i reviziju u Federaciji Bosne i Hercegovine objavljen je u Službenim novinama Federacije BiH 15/21, od 24. februara 2021. godine, te stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenim novinama Federacije BiH.

Novina u Zakonu odnosi se, između ostalog, na unapređenje kvaliteta finansijskog izvještavanja, što treba postići prilagođavanjem računovodstvenih pravila ekonomskoj snazi i veličini pravnih subjekata. Također se odnosi na uvođenje subjekata od javnog interesa, primjenu novih kriterija za razvrstavanje pravnih osoba, uvođenje mikro pravnih osoba s ciljem da se njihovo finansijsko izvještavanje svede na minimum, tj. da ta grupa bude praktično izuzeta od obaveze sastavljanja punog seta finansijskih izvještaja. S tim u vezi, u ovom zakonu propisani su odgovarajući kriteriji za njihovo razvrstavanje i u velikoj mjeri su pojednostavljena pravila za vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izvještaja (sastavljaju samo Bilans stanja, Bilans uspjeha i Bilješke uz finansijske izvještaje).

Novina je i uspostava Registara pravnih lica i poduzetnika za pružanje knjigovodstvenih i računovodstvenih usluga, kao i Registra kvalificiranih lica.

Propisano je da podaci iz finansijskih izvještaja svih obveznika budu javno dostupni, dok će međunarodni standardi iz oblasti računovodstva i revizije također biti dostupni, bez naknade, na domaćem jeziku.
Značajna novina je i uvođenje načela finansijskog izvještavanja u skladu sa Direktivom EU.

Zakonom se ukida obaveza sačinjavanja i prezentiranja periodičnih (polugodišnjih) finansijskih izvještaja u cilјu smanjenja obaveza, kao i troškova privrednim društvima koji se odnose na njihovu predaju.

Udruženje poslodavaca FBiH bilo je uključeno u izradu Nacrta i Prijedloga zakona, gdje su usvojene brojne primjedbe, te je ulagalo amandmane kada je zakon bio na razmatranju u Zastupničkom domu, insistirajući na kvalitetnim rješenjima. U Zakon su većinom ugrađene primjedbe Udruženja.
 
Stupanjem na snagu Zakona prestaje da važi Zakon o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 83/09).
 
Zakon možete preuzeti OVDJE.