Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

FMERI objavio Javni poziv za kandidovanje programa utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo

FMERI objavio Javni poziv za kandidovanje programa utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije objavilo je Javni poziv za kandidovanje programa utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2022. godinu.
 
Predmet poziva je prikupljanje zahtjeva za odabir korisnika kreditnih sredstava, u skladu sa Programom utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2022. godinu.

Pravo učešća na Javnom pozivu imaju privredna društva sa sjedištem u Federaciji
Bosne i Hercegovine čija je primarna djelatnost definisana djelatnostima proizvodnje u sljedećim sektorima industrijske proizvodnje:
  • Metalna, elektro i automobilska industrija,
  • Industrija građevinskog materijala i nemetala,
  • Drvna, papirna i grafička industrija,
  • Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i obuće i
  • Hemijska, farmaceutska industrija i industrija gume i plastike,
  • te da zapošljavaju najmanje deset zaposlenika.
Pozajmljivanje sredstava prema Javnom pozivu može biti odobreno ako su ispunjeni sljedeći, osnovni, kriteriji:
  • osnovana po Zakonu o privrednim društvima („Službene novine FBiH", broj 81/15)
  • da su privredna društva sa sjedištem u Federaciji Bosne i Hercegovine čija je primarna djelatnost definisana djelatnostima proizvodnje u sektorima navedenim u tački 2. Javnog poziva,
  • da zapošljavaju najmanje deset zaposlenika.

Ukupno planirana sredstva po ovom Programu iznose cca 9.660.000,00 KM.

Više o Javnom pozivu pročitajte OVDJE.

Program i Zahtjev možete preuzeti na stranici Ministarstva.