Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Nove prakse u cilju povećanog zapošljavanja

Nove prakse u cilju povećanog zapošljavanja
U okviru USAID WHAM projekta "Stručno osposobljavanje i zapošljavanje mladih i žena u drvnoj industriji", koordinator projekta Husein Al-Baldawi i predstavnik USAID WHAM-a Amar Brkan, posjetili su 03. februara 2021. godine postrojenja firmi WoodTeam i Nobil, gdje se vrši praktično obučavanje polaznika po Projektu. Obuka se također vrši i u kompaniji Fen, a cilj projekta je profesionalno osposobljavanje nezaposlenih mladih i žena za pozicije tapetara i modelara, koja su deficitarna u drvnoj industriji.

Sve kompanije zadovoljavaju tehničko-tehnološke uslove za izvođenje praktične obuke te su osigurali sve potrebno za izvođenje praktične obuke polaznika.

Polaznici su iskazali svoje zadovoljstvo uslovima u kompanijama i dosadašnjem tokom obuke, te izrazili nadu da će ih ona dovesti do stalnog zaposlenja. Mentori koji vode obuke prisutnima su približili sam proces treninga u svim pojedinostima, te ih upoznali sa iskustvima stečenim za vrijeme obavljanja obuke.

Generalno, drvna industrija otežano dolazi do potrebnih kvalifikovanih kadrova zbog njihovog nedostatka na tržištu rada, te su menadžeri kompanija u kojima se vrši obuka spremno izrazili spremnost da po završetku Projekta zaposle obučene polaznike.