Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Nova članica UPFBiH - Udruženje "Društvo umjetnika Deblokada"

Nova članica UPFBiH - Udruženje
Osnovao 1997. godine od strane režiserke Jasmile Žbanić i producenta Damira Ibrahimovića, "Deblokada” se etablirala kroz svoju ostvarenu kinematografsku produkciju koja nije samo zbir filmova, već i oličenje specifičnog pogleda na svijet koji film prepoznaje kao važan korektiv socijalne anomije. Sam naziv „Deblokada" dolazi iz sarajevskog ratnog rječnika devedesetih godina: građani grada koji je pretrpio najdužu opsadu u historiji modernog ratovanja sanjali su o danu kada će opsada biti ukinuta. Pa ipak, i nakon završetka rata i opsade, ostaci rata ostali su oličeni u raznim političkim, ekonomskim i psihološkim blokadama, koje su nastavile razbijati poslijeratnu Bosnu i Hercegovinu.

Više o Udruženju pročitajte OVDJE.