Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Nova članica UPFBiH – Naklada Mate d.o.o.

Nova članica UPFBiH – Naklada Mate d.o.o.

Naklada Mate d.o.o. posluje u Bosni i Hercegovini od 2001. godine i jedan je od vodećih izdavača stručne ekonomske literature na ovim prostorima. Misija ovog preduzeća je omogućiti predstavnicima akademskog i poslovnog sektora u Bosni i Hercegovini pristup vrhunskoj stručnoj literaturi iz oblasti poslovanja i na taj način doprinijeti dostizanju vrhunskih rezultata i razvoju konkurentnosti privrede.

Kvaliteta, stručnost, tradicija, fleksibilnost i izazov opisuju poduzeće MATE i također su ključne riječi u prepoznavanju pravih vrijednosti. Tim Naklade MATE ima jasno definirane ciljeve koje uspješno ispunjava sve ove godine.

Misija je ponuditi kapitalna djela neprolazne vrijednosti iz područja ekonomije, marketinga, menadžmenta, financija, ali i prava, psihologije, poslovne etike, te sociologije studentima, profesorima, poslovnim ljudima i svima koji žele učiti, usavršiti i maksimalno poboljšati svoje znanje, tehnike i vještine poslovanja.

Uz ponudu knjiga, Naklada MATE d.o.o. u saradnji sa Zagrebačkom školom ekonomije i managementa organizira razne stručne programe, treninge, seminare i konferencije iz područja marketinga, managementa, financija, računovodstva i dr.

Više informacija možete pronaći na linku OVDJE.