Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Nova članica UPFBiH - Mibral d.o.o.

Nova članica UPFBiH - Mibral d.o.o.
Mibral d.o.o. je građevinska firma sa sjedištem u Sarajevu. Prisutna je na bh. tržištu od 1977. godine sa širokom ponudom građevinskih usluga s primarnim fokusom na projekte hidro i niskogradnje. Usluge koje pružaju svrstavaju se u pet ključnih oblati: vodovodi i kanalizacije, sanacija klizišta, saobraćajnice i vanjska uređenja, regulacija vodotoka i objekti visokogradnje.

Kompanija posjeduje licence Ministarstva prostornog uređenja FBiH i Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS za obavljanje djelatnosti izvođenja radova iz oblasti hidrotehnike i niskogradnje.

Više o kompaniji Mibral d.o.o. možete pročitati na oficijelnoj stranici.