Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Nova članica UPFBiH - Eastern Mining d.o.o

Nova članica UPFBiH - Eastern Mining d.o.o
Eastern Mining je ova bosanskohercegovačka istraživačko-razvojna kompanija u vlasništvu kompanije Adriatic Metals iz Velike Britanije. Primarni cilj kompanije fokusiran je na istraživanje i eksploataciju mineralnih resursa na prostoru općine Vareš. Fokus aktivnosti u 2020. godini bit će daljnja geološka istraživanja, kako na postojećem koncesionom prostoru tako i na širem regionalnom području, a sve u cilju povećanja potvrđenih rezervi rude i produženju životnog vijeka novog rudnika. Prema trenutnom planu, otvaranje rudnika i početak proizvodnje planiran je 2022. godine.

Eastern Mining d.o.o posjeduje koncesiju za istraživanje i eksploataciju u Bosni i Hercegovini (Projekt Vareš). Eastern Mining d.o.o je u 100% vlasništvu kompanije Adriatic Metals koja je listirana na ASX – Australska berza vrijednosnih papira.

Više o kompaniji pročitajte OVDJE.