Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Nova članica UPFBiH - Creativo Centar d.o.o.

Nova članica UPFBiH - Creativo Centar d.o.o.
Creativo Centar d.o.o. je firma koja svojim klijentima pruža usluge video produkcije, osmišljavanja i realizacije promotivnih kampanja i događaja, razvoja IT&WEB aplikacija, te organizaciju treninga za izgradnju kapaciteta zaposlenika u firmama ili pojedinaca. Creativo Centar insistira na invidualnom pristupu prema svakom klijentu kako bi svoju ekspertizu i usluge optimizovali i prilagodili ostvarenju poslovnih ciljeva i potreba. Klijenti ove kompanije su biznis kompanije, institucije vlasti, nevladine organizacije, ali i pojedinci.

Više informacija potražite na stranici Creativo Centra.