Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Nova članica UPFBiH - Bicom Systems

Nova članica UPFBiH - Bicom Systems
Kompanija Bicom Systems je internacionalna softverska kompanija, čiji se telekomunikacijski proizvodi koriste u više od stotinu država svijeta. Tim broji više od 90 uposlenika, koji se nalaze u Tuzli, Zenici, Sarajevu, Kanadi i SAD-u.
 
Bicom Systems je prva kompanija na svjetskom tržištu koja nudi kompletno rješenje i sve neophodne sisteme za telekomunikacijske kompanije. Kompanija je osnovana 2003. godine s ciljem stvaranja prve open-standards telefonske platforme. Bicom Systems ostvaruje sinergiju telefonije, mobilne telefonije, telekomunikacijske sigurnosti, naplate, distribucije i vrhunske stabilnosti. Razvili smo sedam proizvoda sa više od hiljadu featura koji čine jedinstveni sistem spreman da olakša rad, rast i profitabilnost telekomunikacijskih kompanija.

Više informacija potražite na: https://www.bicomsystems.com