Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Nova članica Udruženja poslodavaca FBiH - Udruženje poslodavaca BPK Goražde

Nova članica Udruženja poslodavaca FBiH - Udruženje poslodavaca BPK Goražde

Udruženje poslodavaca BPK Goražde osnovano je 2005. godine kao dobrovoljna neprofitna organizacija poslodavaca koja štiti i promovira prava i interese svojih članova.

Udruženje poslodavaca je osnovala grupa uglednih goraždanskih privrednika, s ciljem da postane legitiman, nezavisan i snažan glas poslodavaca i poduzetnika u uslovima tripartitnih demokratskih odnosa.

Utemeljeno na načelima slobode udruživanja UPBPK Goražde štiti interese svojih članova radeći na stvaranju povoljnijeg ekonomskog okruženja i promovirajući prava i slobode svojih članova.

Cilj Udruženja je da kroz tripartitni i bipartitni dijalog ili na druge načine, sa Vladom kantona i sindikatima aktivno učestvuje u kreiranju zakonske regulative radi stvaranja uslova za poboljšanje i razvoj poslovnog okruženja u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.

Udruženje poslodavaca BPK Goražde je osnovano na kantonalnom nivou i jedini je legitimni zastupnik poslodavaca u odnosu prema Vladi BPK i sindikatima.

Udruženje poslodavaca je jedan od socijalnih partnera u tripartitnim odnosima na teritoriji BPK Goražde. Potpisivanjem sporazuma o osnivanju Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju BPK Goražde 2006 godine, Udruženje poslodavaca BPK Goražde, Vlada BPK Goražde i Savez samostalnih sindikata BPK Goražde postaju ravnopravni partneri koji koncenzusom donose odluke i rade na donošenju novih ili izmjenama postojećih zakona iz oblasti ekonomske i socijalne politike.

Konačni cilj, iz perspektive UPBPK Goražde, je ojačati svoje članice, ali i cijeli privatni sektor za konkurenciju koja ih čeka ulaskom BiH u Europsku uniju.