Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Nije usvojen Dnevni red sjednice ESV-a

Nije usvojen Dnevni red sjednice ESV-a
Ekonomsko-socijalno vijeće Federacije Bosne i Hercegovine na tematskoj sjednici održanoj 21.06.2022. godine nije raspravljalo o Zakonu o najmanjem primanju u FBiH zbog neusvajanja Dnevnog reda protiv kojeg je bila delegacija Sindikata.

Ovaj zakon bio je jedina tačka Dnevnog reda.

Nastavak sjednice bit će poznat nakon održavanja Kolegija Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju FBiH.