Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Nastavak 130. i redovna 131. sjednica ESV-a FBiH


  Utorak, Juni 21. 2022

  13:00 h


Nastavak 130. i redovna 131. sjednica ESV-a FBiH će biti održane u zgradi Vlade FBiH u Sarajevu, 21.06.2022. sa početkom u 13:00 sati.

DNEVNI RED

1. Zakon o najmanjem primanju u Federaciji BiH;
2. Razno.


Arhiva