Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Nacionalna konferencija u BiH povodom predstavljanja Regionalnog Challenge Fonda


  Četvrtak, Februar 11. 2021

  10:00 h


Konferencija povodom objavljivanja prvog poziva za podnošenje izjava o zainteresiranosti koji organizira Regionalni Challenge Fonda održat će se putem Zoom platforme u četvrtak, 11. februar, od 10.00 do 11.30 sati.

Tokom ovog događaja bit će predstavljen Regionalni Challenge Fond, kao prvi finansijski mehanizam ove vrste čiji je cilj da unaprijedi zapošljivost mladih i ojača konkurentnost kompanija na Zapadnom Balkanu. RCF ima za cilj da ojača kvalitet i relevantnost stručnog obrazovanja i obuke za tržište rada finansiranjem ulaganja u opremu i infrastrukturu za pružaoce obuka koji se uključuju u aktivnosti kooperativnog obrazovanja i obuke sa partnerskim kompanijama.

U Bosni i Hercegovini je prepoznat značaj učenja kroz rad za poboljšanje kvaliteta i relevantnosti stručnog obrazovanja i privredni razvoj.

Nacionalna konferencija će predstaviti prvi poziv za podnošenje Izjava o zainteresiranosti te okupiti predstavnike međunarodnih organizacija i inicijativa, regionalnih organizacija, javnih institucija zaduženih za stručno obrazovanje i obuku, privrednih komora, institucija za stručno obrazovanje i obuku i kompanija.

Događaj će se odvijati na zvaničnim jezicima BiH, dok će simultani prevod na engleski biti obezbijeđen od strane organizatora.

Molimo Vas da se prijavite na linku ovdje, kako biste dobili link za pristup događaju.

Arhiva