Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Na sjednici ESV-a FBiH razmatrana inicijativa UPFBiH za održavanje online sjednica ESV-a u posebnim okolonostima

Na sjednici ESV-a FBiH razmatrana inicijativa UPFBiH za održavanje online sjednica ESV-a u posebnim okolonostima
Sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju Federacije BiH održana je 17. decembra 2020. godine u sjedištu Vlade FBiH biti.

Na dnevnom redu sjednice između ostalog bio je i Prednacrt zakona o vijeću zaposlenika, Strategija zapošljavanja u FBiH, Uredba o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u FBiH, Zahtjev Sindikata za dodatno zapošljavanje u zdravstvenom sektoru i Inicijativa poslodavaca za donošenje Poslovnika o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu ESV-a.

Inicijativa Udruženja se odnosi na to da se u okolnostima opasnosti po javnu sigurnost i sigurnost građana širih razmjera, epidemija, pandemija, stanja prirodne nesreće, elementarnih nepogoda i slično, odnosno kada važnost i/ili hitnost, odnosno okolnosti slučaja nalažu, sjednica može održati online korištenjem informacijskog sistema koji podržava prijenos video konferencije ili aplikacija, programa i drugih elektronskih platformi za direktnu glasovnu i video komunikaciju. Također, traži se da se u slučaju nedostatka kvoruma omogućit uključenje predstavnika socijalnih partnera online korištenjem informacijskog sistema koji podržava prijenos video konferencije ili aplikacija kako bi se obezbijedio potrebni kvorum za rad i odlučivanje.

Sjednica je održana uz maksimalno poštivanje naredbi i preporuka Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, Zavoda za javno zdravstvo FBiH i Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo.