Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Na inicijativu UPFBiH produžen roka za privremeno obustavljanje održavanja pojedinog polaska, odnosno povratka, ili reda vožnje u FBiH

Na inicijativu UPFBiH produžen roka za privremeno obustavljanje održavanja pojedinog polaska, odnosno povratka, ili reda vožnje u FBiH
Udruženje poslodavaca FBiH je sredinom maja tekuće godine od Federalnog ministarstva prometa i komunikacija tražilo produženje roka za privremeno obustavljanje održavanja pojedinog polaska, odnosno povratka, ili reda vožnje u FBiH, odnosno da izmjeni Uputu o načinu realiziranja obustavljanja polazaka, povrataka, odnosno voznih redova, u uvjetima proglašene nesreće izazvane pandemijom korona virusa (COVID-19) i etapnog početka održavanja javnog linijskog prijevoza putnika.

Dosadašnji rok je bio 30.06.2021., a na inicijativu UPFBiH, pomenuto ministarstvo je donijelo izmjene i dopune Upute kojima se rok produžava do 31.01.2022. godine.

Izmjene i dopune Upute objavljene su u Službenim novinama FBiH 50/21 od 25. juna 2021. godine.