Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Na inicijativu UPFBiH izmijenjen Pravilnik o registriranju vozila

Na inicijativu UPFBiH izmijenjen Pravilnik o registriranju vozila
Nakon urgencije Udruženja poslodavaca FBiH, Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine donijelo je Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o registriranju vozila.

Udruženje poslodavaca FBiH još je u martu poslalo zahtjev Minisarstvu komunikacija i prometa BiH za izmjenu pomenutog pravilnika, a potom i urgeniciju, kako bi se izmjenama produžio rok važenja registracije za vozila koja se ne koriste u saobraćaju do prestanka stanja izazvanog pandemijom korona virusa.

Ministarstvo je zahtjev Udruženja poslodavaca FBiH proširilo te je u Pravilnik dodat stav u kojem stoji da se "za vozila čija je registracija istekla nakon 16.03.2020. godine, zahtjev za produženje registracije vozila može podnijeti najkasnije 90 dana od dana prestanka stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriji BiH, a ukoliko se zahtjev za produženje registracije vozila ne podnese do roka predviđenog ovim članom, vozilo se službeno odjavljuje iz evidencije registriranih vozila a vlasnik vozila dužan je vratiti registarske tablice nadležnom organu u roku od osam dana".

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o registriranju vozila je upućen na objavu u Službeni glasnik Bosne i Hercegovine, a stupa na snagu narednog dana od dana objave.