Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Na inicijativu UPFBiH donesena Odluka o prestanku važenja Odluke o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena

Na inicijativu UPFBiH donesena Odluka o prestanku važenja Odluke o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena
Udruženje poslodavaca FBiH je sredine juna uputilo Ministarstvu trgovine FBiH zahtjev za stavljanje van snage Odluke o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena. U zahtjevu se navodi da je neophodno da se Odluka stavi van snage obzirom da je prestalo stanje nesreće, te da je ista odluka u većini zemalja u regionu prestala važiti.

Vlada Federacije BiH je na sjednici održanoj 25. juna 2020. godine donijela Odluku o prestanku važenja Odluke o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena, donesene 9. aprila ove godine.
 
Ova mjera imala je za cilj zaštitu ekonomskih interesa građana u Federaciji BiH, suzbijanje nerealnog utvrđivanja cijena i sprječavanja eventualnog nepoštenog i neodgovornog ponašanja učesnika u lancu snabdijevanja. U Federaciji BiH u periodu proglašenog stanja nesreće usljed pandemije COVID-19 došlo je do prekomjerne kupovine određenih vrsta prehrambenih i higijenskih proizvoda i stvaranja zaliha od strane građana, što je moglo uzrokovati vještačku nestašicu određenih proizvoda na tržištu. Ovom mjerom osiguran je uredan lanac snabdijevanja potrošača u Federaciji BiH i u proteklom periodu ova odluka je dala očekivane rezultate.
 
Nakon što je 29.5.2020. godine Vlada FBiH ukinula stanje prirodne nesreće, na tržištu Federacije BiH, odnosi ponude i potražnje, kao i kretanja cijena proizvoda tretiranih Odlukom o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena, stabilizirani su cijene i snabdijevanje tržišta, te su se na taj način stekli uslovi za stavljanje van snage ove odluke.