Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Mostar - Javna rasprava o Zakonu o porezu na dohodak, Zakonu o doprinosima i Zakonu o porezu na dobit


  Utorak, Novembar 07. 2017

  13:30 h


Na inicijativu velikog broja privrednih društava sa područja FBiH, Udruženje poslodavaca FBiH, Privredna komora FBiH, FIPA, Vijeće stranih investitora i Predstavništva njemačke privrede u BiH (AHK), organizira se Javna rasprava po prijedlogu Zakona o porezu na dohodak, Zakona o doprinosima i Zakona o porezu na dobit, koja će se održati 07. novembra 2017. godina u prostorijama Privredne komore FBiH - ured Mostar, Kneza Domagoja 12, u 13:30 sati.

Arhiva