Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Mostar: Sastanak Fokus grupe UPFBiH u vezi Zakona o porezu na dohodak i Zakona o doprinosima


  Ponedjeljak, Juni 12. 2023

  12:00 h


Odlukom Upravnog odbora, Pravni i Ekonomski savjet UPFBiH je pripremio draft principa na osnovu kojih bi se trebali pripremati Zakon o porezu na dohodak i Zakon o doprinosima.

S tim u vezi, planirano je održavanje više sastanaka  fokus grupa u FBiH na kojima će poslodavci ažurirati svoje prijedloge, sugestije, komentare i primjedbe, a u cilju pripreme konačnog teksta principa koji će Udruženje poslodavaca u FBiH uputiti nadležnim tijelima.

Sastanak radne grupe članica UPFBIH - Kantona 10, Hercegovačko- neretvanskog i Zapadnohercegovčkog kantona će se održati 12. juna 2023. godine u Intera Tehnološkom parku (Bišće polje bb) – Mostar sa početkom od 12:00 sati.

Arhiva