Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Ministarstvu finansija FBiH upućena inicijativa za izmjene i dopune Zakona o porezu na dobit po hitnom postupku

Ministarstvu finansija FBiH upućena inicijativa za izmjene i dopune Zakona o porezu na dobit po hitnom postupku
Udruženje poslodavaca FBiH dostavilo je Ministarstvu finansija FBiH inicijativu za izmjene i dopune Zakona o porezu na dobit kojom se definišu pitanja za čije utvrđivanje postoji neodložna potreba, te bi donošenje zakona u redovnom postupku moglo da izazove štetne posljedice za Federaciju BiH. S tim u vezi Udruženje je predlažilo donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit po hitnom postupku.

Naime, od  1. januara 2019. godine u FBiH je u obaveznoj primjeni novi računovodstveni standard, MFSI 16 - "Najmovi”, čijim stupanjem na snagu je nestala razlika između priznavanja finansijskog i operativnog najma kod najmoprimca.

Primjenom novog Standarda, najmoprimac, više neće knjižiti u svojim poslovnim knjigama trošak operativnog najma. Ugovaranjem unajmljivanja putem operativnog najma, najmoprimac će knjižiti sredstvo sa pravom korištenja i dugoročnu finansijsku obavezu za cjelokupni period trajanja ugovora. Knjiženo sredstvo sa pravom korištenja će se amortizovati tokom vijeka trajanja ugovora o najmu. Vremenska vrijednost novca, za koju je diskontovana obaveza za najam za cjelokupni period trajanja ugovora o najmu, knjižiti će se na kontu finansijskih rashoda (kamata) u knjigama najmoprimca, prema mjesečnom obračunu kamate. Stoga, dosadašnji trošak najma kod najmoprimca zamijeniti će trošak amortizacije i kamate.

Imajući u vidu trenutne odredbe Zakona o porezu na dobit, amortizacija je priznat trošak isključivo ukoliko se radi o sredstvima u vlasništvu poreznog obaveznika. S tim u vezi, hitno su neophodne izmjene odredbi Zakona o porezu na dobit u FBiH, kojim bi se regulisao porezni tretman amortizacije sredstava koja će se primjenom MSFI 16 naći u knjigama najmoprimca. U suprotnom, široka privredna zajednica će se suočiti sa nepravednim gubicima uslijed nedostatka prijeko neophodnih izmjena koje nisu donesene na vrijeme te vjerovatno dodatnim negativnim efektima u poslovanju.

Inicijativu Udruženja možete pročitati OVDJE.