Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Ministarstvo prometa i komunikacija BiH prihvatilo inicijativu UPFBiH za izmjenu člana Pravilnika o dimenzijama i ukupnoj masi i osovinskom opterećenju vozila

Ministarstvo prometa i komunikacija BiH prihvatilo inicijativu UPFBiH za izmjenu člana Pravilnika o dimenzijama i ukupnoj masi i osovinskom opterećenju vozila

Predstavnici Ministarstva prometa i komunikacija BiH i Udruženja poslodavaca FBiH 06. jula 2017. godine održali su sastanak u vezi sa problemima sa kojima se privatni poštanski operateri susreću zbog nedostataka i propusta u Zakonu o poštama BiH. Sastanku su ispred Ministarstva prisustvovali savjetnik ministra Šadi Matar, Senada Čengić iz Sektora za komunikaciju i informatizaciju i Miroslav Đerić iz Sektora za transport, a ispred Udruženja Emir Emšo, direktor DHL-a International, Hadis Kustura direktor MHS-a i Mladen Pandurević, direktor Udruženja poslodavaca FBiH.

Savjetnik ministra Šadi Matar informirao je prisutne da je podržana inicijativa Udruženja za izmjenu člana 46. Pravilnika o dimenzijama i ukupnoj masi i osovinskom opterećenju vozila, o uređajima i opremi koju moraju imati vozila i o osnovnim uvjetima koje moraju ispunjavati uređaji i oprema u saobraćaju na cestama, te da će se ići na izmjene i dopune pomenutog pravilnika.

Udruženje je ukazalo na nelogičnost člana 46. prema kojem je dozvoljeno isticanje reklame na zadnjim vratima vozila ukoliko se na njima nalazi lim, a ako je riječ o staklu isticanje reklame nije dozvoljeno. Policija je koristila nelogičnost Pravilnika, te isti tumačila po vlastitoj volji, što je određene firme koštao i po pet hiljada KM mjesečno.

Nadalje, poslodavci su zatražili od Ministarstva da se i privatni poštanski operateri uključe u radne grupe za izradu i izmjene zakona i propisa u oblasti poštanskog prometa, te da im se nacrt novog zakona pošalje na uvid. Ukazali su na brojne propuste aktuelnog Zakona o poštama BiH, kao i na neravnopravan tretman Uprave za indirektno oporezivanje prema javnim i prema privatnim poštanskim operaterima.

Iz Ministarstva ističu da je cilj ministarstva uvažiti potrebe privrede, te da im je saradnja sa poslodavcima od izuzetnog značaja.

Inicijativu možete preuzeti OVDJE.