Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Međunarodna konferencija "FUTURE OF BUILDING 2021"


  Utorak, Mart 23. 2021

  10:00 h


Međunarodna konferencija "FUTURE OF BUILDING 2021" održat će se virtuelno 23. marta 2021. godine.

ADVANTAGE AUSTRIA i njen partner, enterprise europe network, organizuju ekskluzivnu B2B platformu za međunarodne donosioca odluka, kako bi razgovarali o najnovijim dostignućima sa austrijskim kompanijama aktivnim u građevinskom sektoru.

Saznajte više o najnovijim tehnologijama i materijalima, podijelite nove projektne ideje i pronađite partnere za saradnju za nove poslovne prilike.

Konferencija se održava putem interneta, a emitirat će se iz Beča. Beč predstavlja primjer najbolje svjetske prakse za rješenja pametnih gradova (smart cities) i simbioze istorijskog naslijeđa i moderne [zelene] arhitekture te visokotehnoloških rješenja.

Prisustvujte ovom događaju i steknite nove perspektive o najnovijim dostignućima u građevinskom sektoru. Sljedeće ključne teme bit će obrađene ili će biti relevantne za pojedinačne B2B sastanke:

• Smart City Beč, moderno urbano planiranje
• inteligentne, povezane zgrade
• nove metode konstrukcije i robotika
• novi građevinski materijali / komponente i sklopovi
• energetska učinkovitost (nula, plus, pasivne kuće)
• održiva i zelena arhitektura
•  konstrukcije od drveta
• prirodni materijali i materijali bez emisije
• putevi i tuneli, saobraćajna infrastruktura
• pametna kuća i kućna automatizacija
• digitalizacija (BIM) i VR
• moderna adaptacija u unutrašnjosti grada
• socijalno i povoljno stanovanje

Učešće je besplatno, a jezik konferencije je engleski.

Prijave putem: https://fob2021.b2match.io/

Arhiva