Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Medijska kampanja za usvajanje prijedloga UPFBiH

Medijska kampanja za usvajanje prijedloga UPFBiH
U razgovoru o prijedlozima izmjena i dopuna zakona koje je predložilo Udruženje, a koje će značajno doprinijeti olakšanju i poboljšanju poslovnog ambijenta, predstavnici velikih kompanija, članica UPFBiH, su na online sastanku održanom 04. augusta 2020. godine zaključili da su ovakvi prijedlozi od vitalnog značaja za unapređenje poslovnog ambijenta u FBiH i otvaranje novih radnih mjesta. Sastanku su prisustvovali i predstavnici PR i marketing agencija.

Udruženje, kroz prijedloge izmjena i dopuna zakona, zastupa interese svojih članica, ali i cjelokupne društvene zajenice, jer se radi o zakonima koji će umnogome olakšati i unaprijediti poslovni ambijent, a riječ je o primjedbama formulisane u formi amandmana na Prijedlog zakona o doprinosima i Prijedlog zakona o porezu na dohodak, kao i na Prijedlog zakona o izmjenam i dopunama Zakona o porezu na dobit.

Neophodno je detaljnije upoznavanje šire javnosti s koristima koje navedeni zakoni donose bh. privredi, radnicima, ali i društvu u cjelini, te je dogovorena medijska/PR kampanja javnog zagovaranja za usvajanje predloženih zakona, a predstavnici kompanija su spremni pružiti svaki vid pomoći i staviti svoje potencijale na raspolaganje.