Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

KS: Dopunski javni poziv za isplatu dijela plaće za mart 2020. godine

KS: Dopunski javni poziv za isplatu dijela plaće za mart 2020. godine
Ministarstvo privrede KS objavilo je dopunski javni poziv za isplatu dijela plaće za mjesec mart 2020. godine u kojem se pozivaju privredni subjekti čija je djelatnost zabranjena naredbama Federalnog štaba civilne zaštite, Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva i Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS da se prijave kako bi im se obezbijedila sredtsva za isplatu dijela plaće za mjesec mart 2020. godine do visine minimalne plaće (u izonosu do 406,00 KM) a u zavisnosti od perida trajanja zabrane djelatnosti.

Više informacija o tome koji se pravni subjekti mogu prijaviti, kako se prijaviti i obrasce možete preuzeti OVDJE.