Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Krug 99: Politika – najveća prepreka bh. privrede


  Nedjelja, Februar 05. 2023

  11:00 h


Redovna sesija Kruga 99 održaće se u nedjelju, 05. februara 2023. godine sa početkom u 11:00 sati, u prostorijama Kruga 99, Vrazova 1., kao i press-konferencija u 10:00 sati, o temi:

Politika – najveća prepreka bh. privrede

Uvodničari:
Adnan Smailbegović, predsjednik Udruženja poslodavaca u FBiH
Mario Nenadić, direktor Udruženja poslodavaca u FBiH
Suhad Ećo, predsjednik Udruženja poslodavaca u Kantonu Sarajevo

Arhiva