Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Konsultativna konferenciju "Kako unaprijediti javno privatne konsultacije sa poduzetnicima"


  Srijeda, Decembar 13. 2023

  11:00 h


Konsultativna konferenciju "Kako unaprijediti javno privatne konsultacije sa poduzetnicima" će se održati 13.12.2023. godine  (srijeda) u Hotelu Mostar sa početkom u 11.00 h.

Na konferenciji će se kroz interaktivnu diskusiju razgovarati o statusu javno privatnih konsultacija i poduzetničkoj infrastrukturi, te preporukama za poboljšanje napretka i harmonizacije zakonske regulative u skladu sa preporukama EU.  

Događaj se organizuje u okviru implementacije projekta „Poboljšanje javno privatnih konsultacija sa MSPa", koji finansira Ambasada Kraljevine Holandije u okviru programa MATRA.

Prijaviti se možete najkasnije do ponedjeljka, 11.12.2023. godine na e-mail dzenis@linkmostar.org ili tel. +387 36 580 151.

Arhiva