Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Konferencija UPFBiH "Opterećenje cijene rada i tržište radne snage u FBiH"


  Utorak, Oktobar 10. 2023

  10:30 h


Udruženje poslodavaca FBiH organizuje konferenciju "Opterećenje cijene rada i tržište rada u FBiH" koja će se održati 10. oktobra 2023. godine u Hotelu Hills, Butmirska cesta 18, Ilidža, sa početkom od 10:30 sati.

Cilj konferencije je, uz sinergiju djelovanja kreatora ekonomskih politika, odnosno predstavnika vlasti i poslovne zajednice, doprinijeti rješenjima za kreiranje povoljnijeg poslovnog ambijenta, povećanje plaća i životnog standarda građana i konkurentnosti privrede FBiH.

Prisustvo možete potvrdite najkasnije do 04.10.2023. godine na mail v.zivkovic@upfbih.ba ili na broj telefona 033 552 460.

POZIV

OKVIRNA AGENDA

Arhiva