Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Konferencija o obligacionim šemama za energetsku efikasnost


  Srijeda, Mart 06. 2019

  10:00 h


USAID projekat Investiranje u sektor energije sa zadovoljstvom Vas poziva na „Konferenciju o obligacionim šemama za energetsku efikasnost" koja će se, održati 6. marta 2019. godine u hotelu Swissotel u Sarajevu, Vrbanja 1, u trajanju od 10:00 – 17:00 sati.

Pokrovitelj konferencije je Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine.

Cilj konferencije je predstavljanje i diskusija o prijedlogu modela Obligacione šeme za Bosnu i Hercegovinu u čijoj su izradi učestvovali predstavnici nadležnih ministarstava, regulatornih komisija i fondova za zaštitu okoliša i enegetske efikasnosti. Obligaciona šema kao mehanizam za finansiranje mjera energetske efikasnosti strateška je preporuka Okvirne energetske strategije BiH, definisana je nacionalnim i entitetskim akcionim planovima za energetsku efikasnost, i uvrštena u program rada Vlade FBiH za 2019. godinu i program ekonomskih reformi FBiH za period 2019-2021.godine. Pored prijedloga modela na konferenciji će se predstaviti i Smjernice politike obligacionih šema za energetsku efikasnost koje su pripremili Sekretarijat Energetske zajednice i Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD), kao i primjeri Programa obligacionih šema iz Sjedinjenih Američkih Država.

Obligacione šeme energetske efikasnosti su mehanizam kojim se sufinansira provođenje mjera energetske efikasnosti a kojim se obavezuju kompanije koje prodaju energiju da ostvare ciljeve uštede energije investiranjem u mjere energetske efikasnosti kod svojih krajnjih kupaca. Primjeri iz Evrope i svijeta pokazuju da su Obligacione šeme energetske efikasnosti odličan mehanizam za poticanje privrede i zaštite okoliša u zemljama koje ih implementiraju.

Molimo Vas da potvrdite svoje učešće na email: info@usaideia.ba ili telefon +387-33-251-820 najkasnije do 28. februara 2019. godine.Arhiva