Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Konferencija i poslovni susreti: „Italy & Bosnia and Herzegovina-Building Together“


  Četvrtak, Juli 06. 2017

  08:30 h


ICE Sarajevo – Agencija za promociju u inostranstvu i internacionalizaciju italijanskih preduzeća, u saradnji sa Ambasadom R. Italije u Bosni i Hercegovini i Italijanskim udruženjem građevinskih firmi (ANCE), organizuje dvodnevnu Konferenciju pod nazivom "Italy & Bosnia and Herzegovina – Building Together”, koja će se održati 06. jula u Sarajevu i 07. jula 2017. godine u Banjoj Luci.

Konferencija će biti organizovana u sklopu pripremnih aktivnosti za održavanje ovogodišnjeg Samita zemalja zapadnog Balkana u Trstu, te će biti posvećena mogućnostima zajedničke saradnje između italijanskih i bosanskohercegovačkih firmi u sektoru građevinarstva i putne infrastrukture.

Cilj inicijative je pružanje što potpunijih informacija italijanskim kompanijama o poslovnim prilikama i mogućnostima saradnje u okviru ovog značajnog sektora u Bosni i Hercegovini te prezentacija finansijskih instrumenata koje europske i međunarodne institucije stavljaju na raspolaganje sektoru infrastrukture kao i predstavljanje bosanskohercegovačkim učesnicima konferencije italijanska iskustava i dostignuća u oblasti građevinske industrije te njihova iskustava u korištenju europskih fondova.

S obzirom na značaj ovog skupa za bosanskohercegovačke firme i njihovu buduću saradnju sa italijanskim partnerima, pozivamo Vas da uzmete učešće u protokolarnom/tematskom dijelu Konferencije. Molimo Vas da prijavnicu ispunite i pošaljete najkasnije do 30. juna 2017. godine na faks: 033/276-565 ili e-mail: sarajevo@ice.it.

Prijava

Program Sarajevo

Program Banja Luka

Spisak italijanskih firmi


Arhiva