Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Konferencija: Građevinarstvo i infrastruktura 6 ekonomija Zapadnog Balkana


  Srijeda, Septembar 15. 2021

  10:00 h


U ime Komorskog investicijskog foruma Zapadnog Balkana (KIF ZB) u okviru EU projekta "EU podrška KIF ZB”, Vanjskotrgovinska komora BiH u saradnji sa komorama u regiji i EEN mrežom organizuje veliki hibridni događaj iz oblasti građevinskog i srodnih sektora pod nazivom "Građevinarstvo i infrastruktura 6 ekonomija Zapadnog Balkana”.

Plenarna sesija i virtuelni (online) poslovni susreti će se održati 15. i 16.09.2021. godine u Sarajevu.

Sam događaj je hibridnog i regionalnog karaktera, kao najbolja kombinacija "off/on-line” sadržaja, a fokus je na građevinskom i srodnim sektorima. Glavni cilj događaja je uspostavljanje kontakta i saradnje između poslovnih subjekata na području Zapadnog Balkana, te promocija aktuelnih i budućih projekata u građevinskom i drugim srodnim sektorima.

Događaj se sastoji od plenarnih sesija s prezentacijama i obraćanjima, nakon čega slijede tri panela i dvodnevni virtuelni (online) B2B sastanci.

Program događaja će obuhvatiti:
  • Kratak osvrt na stanje u građevinskom sektoru u regiji ZB
  • Izazovi u poslovanju kao što su slobodno kretanje radnika, priznavanje sertifikata i dr.
  • Mogućnosti, prednosti i primjena cirkularne ekonomije u regiji ZB
  • Investicijski i infrastrukturni projekti u regiji ZB

Učešće na konferenciji i B2B sastancima je besplatno. Registracija je obavezna putem platforme https://construction-infrastructure-wb6.b2match.io/ .

Detaljnije informacije o događaju možete naći u Pozivnom pismu i Programu.

Arhiva