Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Konferencija "Global Business Executive Retreat 2021"


  Četvrtak, Juli 01. 2021

  10:00 h


Konferencija "Global Business Executive Retreat" će se održati na Jahorini u periodu od 1-4 jula 2021. godine pod pokroviteljstvom Ministarstva trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine.

Tema konferencije "Global Business Executive Retreata 2021" je: NEW ERA – DOING BUSINESS – CONNECTING GLOBALY – EAST AND WEST REBOOT – Izazovi i mogućnosti "ciljane globalizacije" za postpandemijski svijet.

Global Business Executive Retreat 2021 ima za cilj izgradnju mostova između zapadnog i istočnog dijela svijeta povezivanjem kompanija iz EU, regije zapadne Afrike, zemalja Zaliva (GCC), Kine, Turske, Indije sa kompanijama iz Bosne i Hercegovine i zemalja zapadnog Balkana.

Skup će se fokusirati na priliku i globalnu potrebu da se dođe do poslovnih partnera i tržišta u određenim regionima svijeta kako bi se postiglo ponovno uspostavljanje socijalnog i ekonomskog prosperiteta.

Link za registraciju

Arhiva