Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Konferencija "Cirkularna ekonomija u BiH"


  Utorak, Juni 07. 2022

  11:00 h


Centar za politike i upravljanje organizuje konferenciju „Cirkularna ekonomija u BiH", koja će se održati 7. juna 2022. godine u Sarajevu, hotel Hills, sa početkom u 11:00h.

Okupljanjem ključnih aktera, kroz dvije panel diskusije razgovarat će se o mogućnostima, ekonomskim, socijalnim i okolišnim koristima primjene cirkularnih poslovnih modela, omogućit će se razmjena iskustava i informacija u ovoj oblasti i tako potaći upotrebu ili multiplikaciju dobrih praksi i poslovnih modela u širem obimu u BiH, te će se razgovarat o preprekama i poticajnim mjerama.

Potrebno je potvrditi učešće putem linka ili na email ecovic@cpu.org.ba.

Agenda


Arhiva