Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Javni poziv o subvenciji profitne marže Kantona Sarajevo

Javni poziv o subvenciji profitne marže Kantona Sarajevo
Objavljen je Javni poziv o subvenciji profitne marže od strane Kantona Sarajevo. Poziv možete naći na stranici www.bbi.ba, a svi koji su zainteresovani trebaju se javiti na mail saida.bajric@bbi.ba.
Potrebno je unijeti iznos finansiranja, namjenu i ročnost na vašem zvaničnom memorandumu, staviti pečat i potpis odgovorne osobe. Nakon toga pristupate prikupljanju dokumentacije, a kako je navedeno u Javnom pozivu.
Ne morate biti klijent BBI banke da bi aplicirali, a krajnji rok prijave je 31.01.2018. godine.
 
Više informacije možete pronaći ovdje.