Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Javne rasprave o Nacrtu zakona o porezu na dohodak, Nacrtu zakona o doprinosima i Zakonu o porezu na dobit (24.10. - 13.11.2017.)