Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Javna rasprava u Sarajevu: Pojednostaviti poslovanje kroz harmonizaciju entitetskih zakona

Javna rasprava u Sarajevu: Pojednostaviti poslovanje kroz harmonizaciju entitetskih zakona

Deseta, posljednja, javna rasprava o Nacrtu zakona o porezu na dohodak, Nacrtu zakona o doprinosima, kao i Zakona o porezu na dobit održana je 13. novembra 2017. godine u Sarajevu. Javne rasprave je organizovalo Udruženje poslodavaca FBiH zajedno sa partnerskim institucijama, s ciljem da se objedinjene sugestije i primjedbe poslodavaca, te ih u svojstvu amandmana dostave nadležnim institucijama.

Na raspravi je između ostalog rečeno da je potrebno pojednostaviti poslovanje kroz harmanizaciju entitetskih zakone zbog osiguranja jedinstvenog tržišnog prostora i konkurentnosti na nivou Bosne i Hercegovine.

Također, novim zakonima ne treba uvoditi porez na dividendu niti na kapitalnu dobit.

Direktor Sektora za ekonomske i pravne poslove Privredne komore FBiH Željko Raguž rekao je da bi uvođenje tih poreza značajno smanjilo stope profita i demotiviralo investitore da ulažu u BiH.     

Dodao je da i stope doprinosa treba dodatno smanjiti - s predloženih 33 posto u Nacrtu zakona o doprinosima, na 30,5 posto, kao i da treba uvesti tri stope poreza na dohodak od 10, 15 i 20 posto.

 

Direktor Udruženja poslodavaca FBiH Mladen Pandurević kazao je da je Udruženje zajedno sa partnerima stava da predloženi zakoni o porezu na dohodak, o doprinosima i o porezu na dobit nisu dobri.

"Vlada će, ukoliko želi dobro ovoj državi, uvažiti većinu naših primjedbi, a ako ne želi to je već pitanje građana", naglasio je Pandurević.

Predložena zakonska rješenja čak opterećuju privredu i nisu u skladu sa Reformskom agendom, istaknuto je. Zaključci sa svih javnih rasprava uskoro će biti predstavljeni na pres-konferenciji.