Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Jačanje saradnje UPFBiH i Ambasade Švicarske u BiH

Jačanje saradnje UPFBiH i Ambasade Švicarske u BiH
Na inicijativu Ambasade Švicarske u BiH, 08. februara 2024. godine održan je konsultativni sastanak, na kojem su ispred Ambasade prisustvovali zamjenica direktora za saradnju u BiH Chantal Felder, voditelj programa u sektoru zapošljavanja Almir Tanović te visoki programski službenim Mersiha Alijagić, a ispred Udruženja poslodavaca u FBiH direktor Mario Nenadić i sekretar Mersiha Jusić.

Na sastanku se razgovaralo o prioritetnim aktivnostima Udruženja poslodavaca u FBiH ali također i o tekućim projektima i aktivnostima Ambasade Švicarske, a sve u cilju unapređenja ekonomske saradnje i razvoja u BiH. Švicarske vlasti veoma su zainteresirane da podrže jačanje poslovnog okruženja u  kontekstu razvoja tržišta rada i radne snage te su prezentirani projekti na koje UPFBiH može aplicirati, što bi u konačnici dovelo do unapređenja stanja poslovnog okruženja.

Direktor UPFBiH obavijestio je prisutne o prioritetima u radu Udruženja u 2024. godini koji se odnose na, prije svega, fiskalne i parafiskalne namete i liberalizaciju tržišta rada. Postoji otvoren prostor za saradnju kroz tekuće, ali i predlaganje novih projekata. Udruženje se zahvaljuje vlastima Švicarske i na dosadašnjoj saradnji, realiziranim projektima podrške i najavljuje nove zajedničke aktivnosti.