Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Istraživanje o stavovima građana o poštivanju ljudskih prava u privrednom sektoru

Istraživanje o stavovima građana o poštivanju ljudskih prava u privrednom sektoru
Institut za razvoj mladih KULT u suradnji sa Udruženjem poslodavaca FBiH, a uz finansijsku podršku Europske unije, provodi inicijativu "Poboljšanje ljudskih prava u privrednom sektoru”. U okviru inicijative, provodi se ispitivanje stavova i mišljenja građana u BiH o poštivanju ljudskih prava u privrednom sektoru.

Upitnik se sastoji od 20 pitanja zatvorenog tipa sa ponuđenim odgovorima. Za popunjavanje ovog upitnika potrebno je manje od deset minuta.

Važno je napomenuti da je upitnik u potpunosti anoniman te identitet osobe koja popuni upitnik ne može nikako biti otkriven.