Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Iskazana potreba za osnivanjem Centra za edukaciju

Iskazana potreba za osnivanjem Centra za edukaciju
Direktor i sekretar Udruženja poslodavaca FBiH održali su 05. augusta sastanak sa dekanesom Visoke škole za turizam i menadžment iz Konjica Marijanom Šećibović i osnivačem te škole Refikom Šećirbegovićem. Sastanku je prisustvovao i ekonomista Udruženja Husein Al-Baldawi.

Razgovarano je o trenutnoj situaciji na tržištu rada, s posebnim osvrtom na potrebe tržišta za određenim kvalifikovanim kadrovima. Navedeno je da je srednjškolsko obrazovanje u ozbiljnom problemu da zadovolji potrebe tržišta, te da je učenje na daljinu puka improvizacija koja neće polučiti željene rezultate. U tom kontekstu, neophodno je iznaći funkcionalno rješenje za kvalitetno obrazovanje srednjoškolaca, ali i odraslih.

Udruženje poslodavaca Federacije BiH je prije iniciralo ideju o osnivanju Centra za edukaciju, i to nakon detaljnih konsultacija sa članstvom, te uvida u dokazane činjenice da sistem obrazovanja i dodatne edukacije u najvećem broju slučajeva ne pružaju ono što je realna potreba poslodavaca. Dodatnim obrazovanjem i praktičnom obukom uposlenika, došlo bi do smanjenja broja otpuštenih i nezaposlenih i poboljšanja ekonomske slike u FBiH. Ovu ideju Udruženje je predstavilo članstvu i dobilo pozitivne povratne informacije i podršku ka osnivanju Centra.

Nakon konsultacija s prof. dr. Marijsnom Šećibović i prof. dr. Refikom Šećibović zaključeno je da će Udruženje poslodavaca FBiH uz njihovu podršku poduzeti aktivnosti za osnivanje i registraciju Centra za edukaciju s ciljem da polaznici obuke steknu potrebna zanja i vještine i osposobe se za tržište rada s posebnim akcentom na ranjive i teško zapošljive kategorije.

Centar za edukaciju će na osnovu identifikacije potreba domaćeg tržišta rada u privatnom i javnom sektoru u kojem se traže da stečena znanja i vještine budu u skladu s operativnim poslovima kojima se pojedinci i organizacije bave, u programske sadržaje uvrstiti širi izbor zanimanja za programe sticanja znanja i vještina, programe prekvalifikacije, programe usavršavanja i programe osposobljavanja, itd..