Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Inicijativa UPKS urodila plodom - za 50 posto umanjena naknada za opštekorisne funkcije šuma pravnim subjektima

Inicijativa UPKS urodila plodom - za 50 posto umanjena naknada za opštekorisne funkcije šuma pravnim subjektima
Vlada Kantona Sarajevo utvrdila je 18. februara 2021. godine Prijedlog zakona o izmjeni zakona o šumama Kantona Sarajevo kojim se za 50 posto umanjuje naknada, odnosno parafiskalni namet za opštekorisne funkcije šuma, koju plaćaju pravni subjekti u Kantonu Sarajevo.

"Izmjenama je precizirano da se ova naknada za pravna lica čije je sjedište na području Kantona Sarajevo, kao i dijelove pravnih lica čije je sjedište izvan KS, ali obavljaju djelatnost na području KS-a, umanji sa trenutnih 0,07 posto na 0,035 posto od ukupnog ostvarenog prihoda tromjesečno i po završenom godišnjem računovodstvenom izvještaju prema mjestu ostvarenog prihoda”, naveo je ministar privrede Adnan Delić.

Prijedlog zakona upućen je u skupštinsku proceduru, uz prijedlog da se donese po skraćenom postupku.

Udruženje poslodavaca Kantona Sarajevo je 2019. pokrenulo inicijativu za smanjenje ili ukidanje naknade za opštekorisne funkcije šuma, smatrajući da je ovo još jedan u nizu parafiskalnih nameta i opterećenja za poslodavce, te da opštekorisne funkcije šuma predstavljaju javno dobro od opšteg interesa za sve građane, a ne samo za poslodavce. Tada su obavljeni sastanci sa svim relevantnim instancama, te je na Koordinacionom tijelu za parafiskalne nemete u Kantonu Sarajevo i ESV-u za područje Kantona Sarajevo prihvaćena ova inicijativa.