Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Info sesija za zainteresirane za prijavu na javni poziv projekta IDA - Inkluzivna dekarbonizacija


  Ponedjeljak, Maj 16. 2022

  14:00 h


Info sesija za zainteresirane za prijavu na javni poziv projekta IDA ("Inkluzivna dekarbonizacija”) koji provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH) u saradnji sa Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, a isti finansira Vlada Japana, a za prikupljanje prijava za tehničku i bespovratnu finansijsku podršku dekarbonizaciji malih i srednjih preduzeća (MSP) iz industrija s visokim emisijama ugljika (električna energija, čelik i cement), će se održati u ponedjeljak, 16. maja 2022.godine s početkom u 14:00 sati u online formi putem Zoom aplikacije.
 
Pristupni link u nastavku:
https://undp.zoom.us/j/88985979611?pwd=NWHvSzdBAg6eqKfb_hGWTNPg-BpWKf.1
 
Meeting ID: 889 8597 9611
Passcode: 084531
 
 
Više o javnom pozivu:
Javni poziv projekta IDA je otvoren za mala i srednja poduzeća iz industrija s visokim emisijama ugljika (električna energija, čelik i cement). Tehnička i finansijska podrška dekarbonizaciji se sastoji od provedbe detaljnog energetskog audita, identifikacije potencijalnih mjera i projekata za dekarbonizaciju, provedba analize energetskih, socio-ekonomskih i okolišnih benefita kao i utjecaja identificiranih mjera i projekata dekarbonizacije, odabir mjera/projekta dekarbonizacije na osnovu prethodnih analiza i audita, provedba odabranih mjera/projekata dekarbonizacije u MSP-ima uz finansijsku podršku IDA projekta do 50% investicije, praćenje i nadzor provedbe, te evaluacija i verifikacija postignutih efekata nakon provedbe odabranih mjera/projekata dekarbonizacije u MSP-ima.
 
Svrha provedbe ovog seta aktivnosti je pružanje podrške MSP-ima u tranziciji ka nisko-karbonskom razvoju, kroz iskorištavanje potencijala energetske efikasnosti i tehnologija obnovljivih izvora energije, a sa krajnjim ciljem ublažavanja ili uklanjanja opasnosti i negativnog utjecaja ovisnosti o fosilnim gorivima na njihovo buduće poslovanje i razvoj.
 
Zainteresirani mogu pristupiti javnom pozivu putem linka i preuzeti aplikacioni paket: UNDP | Procurement Notices - 90573 - Public Call for technical and fi.
 
Dana 12.05.2022. godine urađena je izmjena tenderskog dokumenta, te organizatori mole da se obrati pažnja prilikom pripreme prijave.

Omogućena je prijava i preduzećima koja snabdijevaju toplotnom i električnom energijom mala i srednja preduzeća.

Krajnji rok za podnošenje prijava je produžen do 03. juna 2022.godine do 17.00 sati.
 
Više o IDA projektu:
 
IDA Projekat je dio globalnog Klimatskog obećanja - iskorištavanje Utvrđenih doprinosa (NDC) u cilju postizanja neto nultih emisija i razvoja otpornog na klimatske promjene, kao odgovor na klimatsku krizu.

Cilj IDA projekta je poduzimanje inicijalnih koraka na uvođenju mehanizma pravedne tranzicije ka nisko-karbonskoj ekonomiji i provedba NDC Utvrđenih doprinosa u BiH na pravedan i rodno osjetljiv način, ne ostavljajući nikoga iza sebe.
 
Pored osiguranja finansijske pomoći za dekarbonizaciju najmanje 20 MSP-a, u sklopu ovog projekta će se izraditi nacrt „Pravedne tranzicije za sve" i Strategije pravedne tranzicije za tri industrije s visokim emisijama ugljika (električna energija, čelik i cement) u BiH, što će biti propraćeno aktivnostima izgradnje kapaciteta ključnih aktera, ugroženih grupa i industrije.
 
 

Arhiva