Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Info dan vezano za Javni konkurs po projektu „Digitalna transformacija MSP“ za 2021. godinu


  Utorak, Novembar 16. 2021

  10:00 h


Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta ogranizuje info dan vezano za Javni konkurs po projektu „Digitalna transformacija MSP" za 2021. godinu kojeg je ovo ministarstvo raspisalo 03.11.2021. godine.

Info dan će se održati u utorak 16.11.2021. godine u 10.00 sati putem Zoom aplikacije. Sastanku možete pristupiti na linku:
 
Webinar

Prvi dio sastanka je planiran za prezentaciju javnog konkursa od strane predstavnika UNDP-a i FMRPO u trajanju od 30 minuta, dok je drugih 30 minuta planirano da predstavnici malih i srednjih poduzeća postave pitanja u vezi bilo kakvih nejasnoća vezano za konkurs.

Cilj sastanka je da olakša MSP podnošenje projektnih prijava po konkursu.

Arhiva