Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Info dan: Projekat E-uprave - digitalizacija


  Četvrtak, Oktobar 06. 2022

  10:30 h


USAID-ov Projekat E-uprave, koji je svoje aktivnosti započeo u aprilu 2020. godine, ima za cilj unaprijediti transparentnost i efikasnost javne uprave na svim administrativnim nivoima vlasti u BiH. Ovo prije svega podrazumijeva unaprijeđenje postojećih i izgradnja novih informacionih sistema u oblasti inspekcijskog nadzora, elektrosnkih dozvola u građevinarstvu, efikasnije socijalne zaštite i kvalitetnijih i efikasnijih javnih nabavki. U proteklom periodu Projekat E-uprave je izvršio potrebne analize i uspostavio partnerske odnose sa institucijama vlasti u svrhu razvoja i implementacije digitalnih sistema koji će unaprijediti efikasnost i transparentnost rada javnih institucija, ali i ponuditi građanima/kama i biznisima kvalitetnije javne usluge.

Kroz ovaj info dan, USAID/BIH Projekat E-uprave nastoji omogućiti instuticijama vlasti, partnerima projekta E-uprave da prezentuju trenutne informacije o početnim aktivnostima i preduzetim koracima u uvođenju novih informacionih sistema koji će biti od koristi kako za građane/ke, tako i za biznise u BiH.

USAID-ov projekat E-uprave Vas poziva na info dan koji će se održati u  četvrtak, 06. oktobra 2022. godine s početkom u 10:30 sati u Hotelu Novotel Bristol u Sarajevu. Učesnici koji nisu u mogućnosti sudjelovati na info danu u Hotelu Novotel Bristol, isti će moći pratiti online putem linka koji će biti dostavljen nakon ispunjavanja prijavnog obrasca.

U proteklom periodu projekat E-uprave je izvršio potrebne analize, uspostavio partnerske odnose sa institucijama vlasti i civilnim društvom i započeo razvoj novih digitalnih sistema koji će unaprijediti efikasnost i transparentnost rada javnih institucija, ali i ponuditi građanima/kama i biznisima kvalitetnije javne usluge.

Kroz ovaj info dan, učesnici će imati priliku dobiti sve relevantne informacije i upoznati se s aktivnostima na donošenju pravnog i institucionalnog okvira za uvođenje i unaprjeđenje digitalnih sistema u oblasti inspekcijskog nadzora, ishodovanja dozvola u građevinarstvu, socijalne zaštite i javnih nabavki.

Više informacija možete pronaći u Agendi.

Potrebno je da prijavu za sudjelovanje u događaju izvršite najkasnije do ponedjeljka, 3. oktobra 2022. godine ispunjavanjem kratkog prijavnog obrasca na linku.

Arhiva