Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Indeksi cijena proizvođača industrijskih proizvoda

Indeksi cijena proizvođača industrijskih proizvoda

Ukupan indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda

U februaru 2018. godine ukupan indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda je viši za 0,5% u odnosu na prethodni mjesec.

Posmatrano prema glavnim industrijskim grupacijama indeks cijena Intermedijarnih proizvoda osim energije je viši za 1,0% i Kapitalnih proizvoda za 0,3%. Pad indeksa cijena je registrovan u grupaciji Energije i grupaciji Netrajnih proizvoda za široku potrošnju za 0,1%.

U grupaciji Trajnih proizvoda za široku potrošnju indeks cijena se nije mijenjao.

Posmatrano prema područjima KD-a, indeks cijena u području Prerađivačke industrije je viši za 0,6%. U području Vađenja ruda i kamena i u području Proizvodnje i snabdijevanja električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji indeks cijena se nije mijenjao.

Posmatrano po oblastima, najveći rast indeksa cijena je registrovan u oblasti Proizvodnje električne opreme za 5,2%. Najveći pad indeksa cijena registrovan je u oblasti Štampanja i umnožavanja snimljenih zapisa za 1,9%.

U ostalim oblastima indeksi cijena se nisu značajnije mijenjali. Ukupan indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda u februaru 2018. godine je viši za 3,6% u odnosu na isti mjesec prethodne godine, a u odnosu na decembar 2017. godine je viši za 0,8%.

Indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda na domaćem tržištu

U februaru 2018. godine indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda na domaćem tržištu je viši za 0,3% u odnosu na prethodni mjesec, u odnosu na isti mjesec prethodne godine je viši za 2,4%, a u odnosu na decembar 2017. godine je viši za 0,6%.

U ovom mjesecu najveći rast indeksa cijena registrovan je u oblasti Proizvodnje baznih metala za 1,8%. Najveći pad indeksa cijena registrovan je u oblasti Štampanja i umnožavanja snimljenih zapisa za 1,9%.

U ostalim oblastima indeksi cijena se nisu značajnije mijenjali.

Indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda na inozemnom tržištu

U februaru 2018. godine indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda na inozemnom tržištu je viši za 0,8% u odnosu na prethodni mjesec, u odnosu na isti mjesec prethodne godine je viši za 5,3%, a u odnosu na decembar 2017. godine je viši za 0,9%.

U ovom mjesecu najveći rast indeksa cijena je registrovan u oblasti Proizvodnje električne opreme za 7,2%. Najveći pad indeksa cijena registrovan je u oblasti Proizvodnje i snabdijevanja električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji za 3,7%.

U ostalim oblastima indeksi cijena se nisu značajnije mijenjali.

Podaci su preuzeti sa www.fzs.ba.