Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Indeksi cijena proizvođača industrijskih proizvoda

Indeksi cijena proizvođača industrijskih proizvoda

Ukupan indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda

U augustu 2017. godine ukupan indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda je viši za 0.2% u odnosu na prethodni mjesec. Posmatrano prema glavnim industrijskim grupacijama indeks cijena Intermedijarnih proizvoda osim energije je viši za 0.4%, a Energije za 0.1%. U ostalim grupacijama indeksi cijena se nisu mijenjali. Posmatrano prema područjima KD-a, indeks cijena u području Vađenja ruda i kamena i u području Prerađivačke industrije je viši za 0.3%.

Pad indeksa cijena registrovan je u području Proizvodnje i snabdijevanja električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji za 0.1%. Posmatrano po oblastima, najveći rast indeksa cijena je registrovan u oblasti Proizvodnje električne opreme za 3.2%.

Najveći pad indeksa cijena registrovan je u oblasti Štampanja i umnožavanja snimljenih zapisa za 3.1%. U ostalim oblastima indeksi cijena se nisu značajnije mijenjali. Ukupan indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda u augustu 2017. godine je viši za 3.5% u odnosu na isti mjesec prethodne godine, a u odnosu na decembar 2016. godine je viši za 1.9%.

 Indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda na domaćem tržištu

U augustu 2017. godine indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda na domaćem tržištu je viši za 0.2% u odnosu na prethodni mjesec, u odnosu na isti mjesec prethodne godine je viši za 1.5%, a u odnosu na decembar 2016. godine je niži za 0.8%.

U ovom mjesecu najveći rast indeksa cijena registrovan je u oblasti Proizvodnje duhanskih proizvoda za 2.8%. Najveći pad indeksa cijena registrovan je u oblasti Štampanja i umnožavanja snimljenih zapisa za 3.1%.

U ostalim oblastima indeksi cijena se nisu značajnije mijenjali.

Indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda na inostranom /inozemnom tržištu

U augustu 2017. godine indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda na inozemnom tržištu je viši za 0.2% u odnosu na prethodni mjesec, u odnosu na isti mjesec prethodne godine je viši za 6.0%, a u odnosu na decembar 2016. godine je viši za 5.3%.

U ovom mjesecu najveći rast indeksa cijena je registrovan u oblasti Proizvodnje i snabdijevanja električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji za 29.8% i u oblasti Proizvodnje električne opreme za 4.7%. Najveći pad indeksa cijena registrovan je u oblasti Proizvodnje hemikalija i hemijskih proizvoda za 2.9%.

U ostalim oblastima indeksi cijena se nisu značajnije mijenjali.

Podaci su preuzeti sa www.fzs.ba.