Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Indeks uvoznih i izvoznih cijena

Indeks uvoznih i izvoznih cijena
 
Za drugo tromjesečje 2019. ostvaren je ukupan porast izvoznih cijena od 1,3% i ukupan porast uvoznih cijena od 0,3% u odnosu na 2018. godinu.

U odnosu na baznu 2015. godinu za drugo tromjesečje 2019. ostvaren je ukupan porast izvoznih cijena od 8,2% i ukupan porast uvoznih cijena od 4,7%.

Prema područjima KD BiH 2010 za drugo tromjesečje 2019. u odnosu na 2015. ostvaren je rast izvoznih cijena 29,5% u području B „Vađenje ruda i kamena", 10,5% u području A „Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo" i 8% u području C „Prerađivačka industrija".

U istom periodu ostvaren je rast uvoznih cijena 42% u području B „Vađenje ruda i kamena", 3,5% u području C „Prerađivačka industrija" i 0,8% u području A „Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo".

Posmatrano po sektorima SMTK Rev. 4 za drugo tromjesečje 2019. u odnosu na 2015. najveći porast izvoznih cijena od 41,0% ostvaren je u sektoru 3 „Mineralna goriva, maziva i srodni proizvodi".

U istom periodu najveći porast uvoznih cijena od 23,5% ostvaren je u sektoru 3 „Mineralna goriva, maziva i srodni proizvodi".

Detaljniji podaci bit će objavljeni u publikaciji "Mjesečni statistički pregled FBiH".