Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Indeks uvoznih i izvoznih cijena

Indeks uvoznih i izvoznih cijena
Za četvrto tromjesečje 2017. ostvaren je ukupan porast izvoznih cijena od 7,0% i ukupan porast uvoznih cijena od 6,4% u odnosu na 2016. godinu.

U odnosu na baznu 2015. godinu za četvrto tromjesečje 2017. ostvaren je ukupan porast izvoznih cijena od 3,6% i ukupan porast uvoznih cijena od 2,1%.

Prema područjima KD BiH 2010 za četvrto tromjesečje 2017. u odnosu na 2015. ostvaren je rast izvoznih cijena 6,3% u području A „Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo", 4.2% u području B „Vađenje ruda i kamena" i 3,2% u području C „Prerađivačka industrija".

U istom periodu ostvaren je rast uvoznih cijena u području A „Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo" 0,4%, u području B „Vađenje ruda i kamena" 21,5% i u području C „Prerađivačka industrija" 1,4%.

Posmatrano po sektorima SMTK Rev. 4 za četvrto tromjesečje 2017. u odnosu na 2015. najveći porast izvoznih cijena od 30,1% ostvaren je u sektoru 3 „Mineralna goriva, maziva i srodni proizvodi". U istom periodu najveći porast uvoznih cijena od 10,8% ostvaren je u sektoru 2 „Sirove materije nejestive, osim goriva".

Detaljniji podaci bit će objavljeni u publikaciji ''Mjesečni statistički pregled FBiH''.