Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Indeks potrošačkih cijena

Indeks potrošačkih cijena

Potrošačke cijene u decembru 2017. godine, u prosjeku, se nisu promjenile u odnosu na prethodni mjesec.

Posmatrano po odjeljcima Klasifikacije lične potrošnje prema namjeni, cijene su porasle u odjeljcima: Prijevoz za 0,9% i Stanovanje, voda, električna energija, plin i drugi energenti za 0,1%.

Cijene su niže u odjeljcima: Odjeća i obuća za 2,5%; Ostala dobra i usluge 0,3%; Namještaj, kućanski uređaji i redovno održavanje kuće i Zdravstvo 0,2% i Alkoholna pića i duhan i Rekreacija i kultura za 0,1%. U ostalim odjeljcima cijene se nisu značajnije mijenjale u ovom mjesecu.

U decembru 2017. godine u odnosu na decembar 2016. godine, cijene su više za 1,9% (godišnja inflacija).

 Podaci su preuzeti sa web stranice www.fzs.ba.