Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Indeks potrošačkih cijena

Indeks potrošačkih cijena

Potrošačke cijene u julu 2019. godine, niže su za 0,6% u odnosu na prethodni mjesec.

Posmatrano po odjeljcima Klasifikacije lične potrošnje prema namjeni, cijene su porasle u odjeljcima: Alkoholna pića i duhan za 1,5%, Rekreacija i kultura za 0,5%, Zdravstvo za 0,3%, Stanovanje, voda, električna energija, plin i drugi energenti za 0,2% i za 0,1% Restorani i hoteli.

Cijene su niže u odjeljcima: Odjeća i obuća za 4,9%, Hrana i bezalkoholna pića za 1,3%, Ostala dobra i usluge za 0,5%, Namještaj, kućanski uređaji i redovno održavanje kuće za 0,3% i Prijevoz za 0,1%.

U ostalim odjeljcima cijene se nisu značajnije mijenjale u ovom mjesecu.

U julu 2019. godine u odnosu na juli 2018. godine, cijene su više za 0,6% (godišnja inflacija). 
 
 

Podaci su preuzeti sa web stranice www.fzs.ba.