Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Indeks potrošačkih cijena

Indeks potrošačkih cijena

 

Potrošačke cijene u augustu 2017. godine, niže su za 0.2% u odnosu na prethodni mjesec.

Posmatrano po odjeljcima Klasifikacije lične potrošnje prema namjeni, cijene su porasle u odjeljcima: Stanovanje, voda, električna energija, plin i drugi energenti i Zdravstvo za 0.1%. Cijene su niže u odjeljcima: Hrana i bezalkoholna pića i Prijevoz za 0.4%, Odjeća i obuća za 0.3%, Namještaj, kućanski uređaji i redovno održavanje kuće, Komunikacije i Rekreacija i kultura za 0.1%.

U ostalim odjeljcima cijene se nisu značajnije mijenjale u ovom mjesecu.

U augustu 2017.godine u odnosu na august 2016. godine, cijene su više za 1.4% (godišnja inflacija).

Podaci su preuzeti sa web stranice www.fzs.ba.